Nieuws

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (11/01/2017)

betaalkalenderPensioenen 01-2017 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 31/01/2017
Pensioenen 02-2017 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 01/02/2017

Overzicht betaaldatums van de maandelijkse pensioenen

Nieuwe bevoegdheden van de Pensioendienst (01-01-2017)

Sinds 1 januari 2017 heeft de Pensioendienst een paar nieuwe bevoegdheden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) en HR Rail overgenomen.

Lees meer

Jaarverslagen 2015 van ex-PDOS en ex-RVP (19-12-2016)

Op 1 april 2016 hielden de Pensioendienst van de Overheidssector (PDOS) en de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) op te bestaan en zag de Federale Pensioendienst (FPD) het levenslicht. De jaarverslagen 2015 van beide instellingen zijn dan ook de laatste documenten die onder de naam en in het huisstijljasje van de oude instellingen verschijnen.

Lees meer

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenen van toepassing vanaf 1 januari 2017 (19-12-2016)

Het nieuwe barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenen staat online.

Luik 'mijn aanvullend pensioen' nu ook beschikbaar op mypension.be (06/12/2016)

logo mypension.beDe volgende stap van het online pensioenportaal mypension.be is een feit. De nieuwe aanwinst: 'mijn aanvullend pensioen'. Naast gegevens over uw wettelijke pensioen, geeft mypension.be nu ook gepersonaliseerde informatie over uw aanvullend pensioen.

Onze pensioenexperts komen naar je toe (28/11/2016)

De Pensioendienst is vertegenwoordigd in meer dan 200 gemeenten. Onze experts staat ter beschikking in onder andere gemeentehuizen, OCMW's om je vragen over het wettelijke pensioen te beantwoorden.

Keuzemenu 1765-Pensioenlijn wijzigt door toetrede Sigedis (25/10/2016)

Vanaf dinsdag 25 oktober kunt u in de voormiddag ook terecht bij de 1765-Pensioenlijn voor vragen over uw aanvullend pensioen.

De keuze-optie "uw aanvullend pensioen" werd dan ook toegevoegd aan het keuzemenu van 1765.

Het call center "aanvullend pensioenen" van Sigedis is enkel ’s ochtends telefonisch bereikbaar, van 9u tot 12u.

Ontdek hier de visuele weergave van het aangepaste keuzemenu van de 1765-Pensioenlijn.

Afkopen studiejaren met oog op het pensioen: wij wachten op meer informatie (21/10/2016)

De federale Regering heeft een principeakkoord bereikt over het afkopen van de studiejaren met oog op het latere pensioen (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar).

In een volgende stap vindt het sociale overleg over deze hervorming plaats. Nadien zullen alle nieuwe maatregelen in een wettekst gegoten worden.

Het is pas van zodra de wettekst definitief is dat de Pensioendienst u meer informatie kan geven over uw concrete situatie. Op dit ogenblik heeft het dus geen zin om ons te contacteren met vragen over uw studiejaren en de impact op uw latere pensioen. Wij raden u aan om deze nieuwspagina en/of onze sociale media aandachtig te volgen.

Onze nieuwe brochures staan online! (22/09/2016)

brochure Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel brochure Overlevingspensioenen van de overheidssector brochure Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel

Onze nieuwe brochures staan online. Wil je meer weten over het rust - of overlevingspensioen van de ambtenaren, of over de cumulatie met één van deze pensioenen ?
Consulteer dan onmiddellijk onze bijgewerkte brochures.

De Pensioendienst werft aan (02/09/2016)

Via Smals zoeken we 45 ICT-profielen (Testanalist, Java Developer, SharePoint Developer en Functioneel analist). Zij zullen ons ICT-departement versterken dat momenteel uit 250 medewerkers bestaat.

Interesse? Bekijk snel onze vacatures

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (03/08/2016)

Voor de "Professionals":
Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

Nieuwe leeftijdsvoorwaarden voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen (01/07/2016)

De wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte wijzigt de leeftijdsvoorwaarden vastgelegd in artikel 83: de leeftijd voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen voor personeelsleden in de overheidssector wordt opgetrokken van 60 jaar naar 62 jaar in 2016, 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018.
Lees meer ...

Indexering ambtenarenpensioenen (01/06/2016)

Eind mei 2016 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 101,02 punten, overschreden.

De pensioenen en de renten arbeidsongevallen worden geïndexeerd.

Lees meer...

Pensioenstatistieken (20/05/2016)

De pensioenstatistieken 2015 van het ambtenarenstelsel zijn gepubliceerd.